Logo

Coop Marked Å

Coop Å er et selvstendig samvirkelag som eies av ca. 480 medlemmer og har 16 ansatte fordelt på 9 årsverk. Coop Å er en allsidig butikk med både dagligvare, manufaktur, husflid, jern/byggvare, hus/hjem, bensinstasjon, kiosk, medisinutsalg, tipping, post i butikk. Vi har en netto omsetning i 2009 på ca. 27 mill.

Du kan lese mer om butikken vår på kommunenvar.no